Permainan Jaman Dulu Era 90.an

Setiap jaman mempunyai berbagai macam permainan yang sangat berkesan dan sangat terkenal pada jaman itu. Itulah yang terjadi jadi pada kamu yang tumbuh di era ’90-an, kamu pasti mengetahui jenis permainan yang sering dimainkan pada era 90-an yang sekarang mungkin hampir punah. Berikut merupakan permainan yang terkenal pada era 90-an.

1. Yoyo

Permainan berikut merupakan permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki, permainan yang sangat disukai. Mainan ini terbuat dari kayu yang diberi tali pada bagian tengah yoyo yang dimainkan dengan ditarik ulur secara terus menerus. Namun makin kesini yoyo dibuat lebih modern dengan menggunakan plastik kaca. Walaupun kelihatan mudah namun permainan ini membutuhkan keterampilan khusus.

2. Dakocan

Permainan ini merupakan permainan yang hanya mengumpulkan jenis hewan yang pada bentuk dakocan. Mengumpulkan sebanyak mungkin jenis dakocan. Mengoleksi sebanyak-banyaknya yang  membuat permainan ini menjadi ketagihan untuk dimainkan dan rasanya belum puas jika belum terkumpul dalam jumah yang banyak.

3. Gelembung Balon

Jaman dulu anak-anak sering memainkan permainan ini. Dengan cara ditiup akan muncul bola-bola gelembung balon. Permainan yang harganya sangat murah pada eranya. Gelembung balon bisa dibentuk sesuka hati. Gelembung balon ini bukan sekedar ditiup namun juga untuk diterbangkan dan bisa dimainkan dengan mulut, dibunyi-bunyikan dengan mulut.

4. Teplekan atau main gambar

Permanian ini merupakan permainan yang sangat terkenal pada eranya. Jenis permainan dari kertas persegi yang bagian sisinya ada gambar. Banyak cara dalam memainkan permainan ini ada dengan cara 2 orang saling menepuk dengan menggunkan tangan yang ada kertas gambar tersebut kemudian dilepas tepukan tersebut dan biarkan gambar tersebut jatuh, jika yang menghadap ke atas itu bergambar maka dianggap menang, jika yang muncul tidak bergambar makan dianggap kalah. Begitu juga dengan cara dilempar ke atas.

5. “Pepe” mainan bongkar pasang baju

Permainan ini sangat identik dengan anak perempuan, yang dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dimainkan dengan cara membongkar pasang pakaian.

6. Congklak

Permainan satu ini merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 orang. Permaina yang terbuat dari kayu yang dilobangi. Dimainkan dengan cara meletakan satu persatu kerikil pada setiap lobang congklak. Permainan ini sangat ingin dimainkan oleh anak-anak.

1 Response to "Permainan Jaman Dulu Era 90.an"